Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Χρηματιστήριο Αθηνών

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού κλάδου
Σοφοκλέους 10,
105 59 Αθήνα
τηλ: 210 3366425
fax : 210 3249826

Υπόψη:
κ. Α Βογιατζή
Προϊσταμένη Τμήματος Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

κ. Ξ. Αποστόλου
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

Αθήνα, 1/11/2005

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της από 27/10/2005 επιστολής σας, με Αρ. Πρωτ.: 47094, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 284 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, σας γνωστοποιούμε ότι:

α) Η Τράπεζα Αττικής θα δημοσιεύσει τη λογιστική κατάσταση του 9μήνου 2005 την τρίτη εβδομάδα του μηνός Νοεμβρίου. Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία συγκέντρωσης και επεξεργασίας όλων των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει σε αυτή τη στιγμή τα προ φόρων κέρδη του 9μήνου.
β) στα πλαίσια της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας, η Τράπεζα Αττικής εξετάζει όλους τους διαθέσιμους εναλλακτικούς τρόπους για να το επιτύχει. Η έκδοση υβριδικού κεφαλαίου TIER - I είναι ως γνωστόν ένας από αυτούς τους τρόπους αλλά η Τράπεζα δεν έχει λάβει καμιά απόφαση μέχρι στιγμής για αυτό το θέμα.

Με εκτίμηση,
Για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Χρήστος Μάραντος
Διευθυντής Διεύθυνσης Λογιστικού 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα