Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2005

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού κλάδου
Σοφοκλέους 10,
105 59 Αθήνα
τηλ: 210 3366425
fax : 210 3249826

Υπόψη:
κ. Α Βογιατζή
Προϊσταμένη Τμήματος Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

κ. Ξ. Αποστόλου
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

Αθήνα, 23/01/2006
Αρ. Πρωτ. 31/06

Σε απάντηση της από 20/01/2006 επιστολής σας, με Αρ. Πρωτ.: 2968, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 284 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, σας γνωστοποιούμε ότι:

Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία συγκέντρωσης και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων του έτους 2005 και δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να προσδιορίσει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31.12.2005.

Η Τράπεζα θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στο χρονικό διάστημα από 20 έως 27 Φεβρουαρίου 2006.

Με εκτίμηση,
Για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Χρήστος Μάραντος
Διευθυντής Διεύθυνσης Λογιστικού

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα