Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.

Η Διοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων, για το έτος 2006, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.:

Α. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2006.

Β. Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου 2006.

Γ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006.

Δ. Η Τράπεζα για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 δεν θα διανείμει μέρισμα.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα