Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αττικής ΑΕΔΑΚ

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 07/07/2006 συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ απέκτησε με αγορά 30.100 νέες μετοχές αντί τιμήματος 353.073 ΕΥΡΩ.

Με την παραπάνω αύξηση, η συμμετοχή της Τράπεζας Αττικής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε ευρώ 1.359.295,86 ήτοι 115.882 μετοχές προς 11,73 ευρώ εκάστη ενώ το συνολικό καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε ευρώ 2.326.059,00 ήτοι 198.300 μετοχές προς 11,73 ευρώ εκάστη.

Μετά την παραπάνω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε 58,44% έναντι 51% πριν από την τελευταία αύξηση.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα