Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση μελών Δ.Σ.

Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην συνεδρίασή της στις 26/07/2006 συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 26/07/2006 ως ακολούθως:

 1. Τρύφων Κολλίντζας : Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 2. Δημήτριος Μπουζιάκας : Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
 3. Ιουλία Αρμάγου : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 4. Αυγουστίνος Βιντζηλαίος : Μη εκτελεστικό μέλος
 5. Στέλιος Διαμαντίδης : Μη εκτελεστικό μέλος
 6. Δημήτριος Δουνούκος: Μη εκτελεστικό μέλος
 7. Αντώνης Καμινάρης : Μη εκτελεστικό μέλος
 8. Καλλέργος Σημαντηράκης :Μη εκτελεστικό μέλος
 9. Αθανάσιος Τζακόπουλος : Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Παναγιώτης Τσουπίδης : Μη εκτελεστικό μέλος
 11. Ιωάννης Φούρκας : Μη εκτελεστικό μέλος

Την Τράπεζα εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τρύφων Κολλίντζας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Β) Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε Επιτροπή Ελέγχου (AUDIT COMMITTEE) αποτελούμενη από τους :

Αντώνη Καμινάρη ως Πρόεδρο και τους κ.κ. Ιουλία Αρμάγου και Δημήτριο Μπουζιάκα ως μέλη.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα