Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έως τις 18.12.2015, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας καλύφθηκε σε μετρητά ποσό ύψους € 660 εκ., το οποίο υπερβαίνει σημαντικά - δηλαδή κατά € 76 εκ.-  τα € 584 εκ., ποσό που ανταποκρίνεται στις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, όπως προέκυψαν υπό το βασικό σενάριο της άσκησης εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών της ΤτΕ.
 
Ειδικότερα, το ποσό των € 660 εκ. καλύφθηκε ως εξής:

α) Ποσό € 414,7 εκ. μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης, δικαιώματος απασχολουμένων και δικαιώματος προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές στην ΑΜΚ.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα