Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Υπερκαλύφθηκε μέχρι τις 18.12.2015 σε μετρητά, όχι μόνο το βασικό σενάριο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK, αλλά και ένα σημαντικό τμήμα του δυσμενούς σεναρίου, ενώ εκκρεμούν και επιπλέον ενδιαφέροντα για συμμετοχή σε μετρητά στην τρέχουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Για το λόγο αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανέβαλε για την 29η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους την καταληκτική ημερομηνία για την οριστική ανακοίνωση της έκβασης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής ολοκλήρωσής της, σε συνεννόηση και με την εποπτική αρχή.
Με το συνολικό ποσό που έχει ήδη κατατεθεί, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ATTICA BANK έχει εκτοξευθεί στο 23% περίπου.

Έτσι η ATTICA BANK θα να είναι η μόνη Ελληνική Τράπεζα που θα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια από το εσωτερικό και το εξωτερικό, και συνεχίζει να παραμένει αυτόνομη και ανεξάρτητη ώστε να διαθέσει τα κεφάλαιά της απερίσπαστα στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έως τις 18.12.2015, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας καλύφθηκε σε μετρητά ποσό ύψους € 660 εκ., το οποίο υπερβαίνει σημαντικά - δηλαδή κατά € 76 εκ.-  τα € 584 εκ., ποσό που ανταποκρίνεται στις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, όπως προέκυψαν υπό το βασικό σενάριο της άσκησης εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών της ΤτΕ.
 
Ειδικότερα, το ποσό των € 660 εκ. καλύφθηκε ως εξής:

α) Ποσό € 414,7 εκ. μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης, δικαιώματος απασχολουμένων και δικαιώματος προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές στην ΑΜΚ.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα