Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι, δυνάμει της υπ΄ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π.0000539ΕΞ2015/Χ.Π.934 Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 305/30.4.2015) ορίσθηκε εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της Attica Bank η κ. Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Χορταρέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008. Η θητεία της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της συμμετοχής της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν.3723/2008, όπως ισχύει. Το Δ.Σ της Τράπεζας σε προσεχή συνεδρίασή του θα ενσωματώσει ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος αυτού τη νέα εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3723/2008.


Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 2, εδάφιο (ε) της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Attica Bank  Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρίαση έκανε δεκτή την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του, κ. Γκίκα Μάναλη.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα