Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι, δυνάμει της υπ΄ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π.0000539ΕΞ2015/Χ.Π.934 Αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 305/30.4.2015) ορίσθηκε εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της Attica Bank η κ. Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Χορταρέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008. Η θητεία της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με τη λήξη της συμμετοχής της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν.3723/2008, όπως ισχύει. Το Δ.Σ της Τράπεζας σε προσεχή συνεδρίασή του θα ενσωματώσει ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος αυτού τη νέα εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3723/2008.


Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 2, εδάφιο (ε) της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Attica Bank  Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρίαση έκανε δεκτή την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του, κ. Γκίκα Μάναλη.

Περισσότερα...

Συνάντηση με τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κύριο Γιάννη Μουρμούρα είχε σήμερα η Διοίκηση της Attica Bank, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα εποπτείας τραπεζών και ρευστότητας τραπεζικού συστήματος.
Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε από κοινού η υψηλή σταθερότητα και η ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος, ο διακριτός αναπτυξιακός ρόλος της Attica Bank για την οικονομία της χώρας, αλλά και οι πολύ καλές προοπτικές για τηνπορεία της τα επόμενα έτη.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα