Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 16 Απριλίου 2008, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .

Περισσότερα...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
TΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20 Μαρτίου 2008, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .

Περισσότερα...

Η Attica Bank, ανακοινώνει την πρόσληψη του κυρίου Αθανασίου Τσάδαρη στη θέση του Διευθυντή Κεφαλαιαγορών – Χρηματαγορών. Ο κύριος Τσάδαρης, είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του ΑΠΘ και έχει ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο παρελθόν, έχει διατελέσει στέλεχος της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης (1990-1994), της Δωρικής Τράπεζας / Telesis / EFG Eurobank Ergasias (1994 -2001), της Γενικής Τράπεζας (2001-2004) και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (2004-2008).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα