Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank
πληροφορήθηκε με βαθύτατη θλίψη την κοίμηση
του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συνεδρίασε εκτάκτως και αφού εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του εκλιπόντος στη χώρα αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Γνωστοποιεί ότι:

Την 20.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας), η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

Η εταιρία είναι 100% θυγατρική εταιρία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A.E. και έχει αντικείμενο την διαχείριση, ανάπτυξη, απόκτηση, αξιοποίηση κλπ. ακινήτων της Τράπεζας και της ίδιας της εταιρίας.

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Γνωστοποιεί ότι:

Με την υπ΄αριθμ. Κ2-18191/20.12.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ».

Η σχετική ανακοίνωση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενικής Γραμματεία Εμπορίου) την 20.12.2007.

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, στο πλαίσιο των τακτικών της εκδηλώσεων, η παρουσίαση της Τράπεζας Αττικής ΑΕ.

Στη συγκεκριμένη παρουσίαση δόθηκε έμφαση στη θετική εξέλιξη των μεγεθών και των αποτελεσμάτων της Attica Bank στην τρέχουσα χρήση, καθώς και στην στρατηγική της Τράπεζας για λειτουργική αναδιάρθρωση και οργανική ανάπτυξη.

Περισσότερα...

Η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των αποτελεσμάτων είναι τα στοιχεία που χαρακτήρισαν την πορεία της Attica Bank το 9μηνο του 2007.

Τα κέρδη προ φόρων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε 20.151,4 χιλ. ευρώ, έναντι μόλις 2.312,0 χιλ. ευρώ το 9μηνο του 2006, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του Ομίλου της Attica Bank αυξήθηκαν στα 15.919,1 χιλ. ευρώ έναντι μόλις 1.765,6 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2006.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Τρύφων Κολλίντζας, «η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 148,6 εκατ. ευρώ, σε συνάρτηση με την αύξηση των μεγεθών και τη μείωση του κόστους, δίνουν τη δυνατότητα υγιούς και σε μόνιμη βάση αύξησης της κερδοφορίας της Τράπεζας».

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα