Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η «Τράπεζα Αττικής Α.Ε.» ανακοινώνει ότι με την υπ' αριθμ. 6763/2007 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε καθ' ολοκληρίαν η Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων που είχε ασκηθεί με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 111460/6254/2007 από το Σύλλογο Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (ΣΥΤΑ), το Διοικητικό Συμβούλιο του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων και 942 εργαζόμενους και συνταξιούχους της Τράπεζας.

Η Αίτηση αυτή ασκήθηκε μετά τη με πρωτοβουλία της Τράπεζας ένταξη του συνταξιοδοτικού σκέλους του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ Ι) στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) σύμφωνα με τους νόμους 3371/2005, όπως ισχύει, και 3554/2007.

Περισσότερα...

Νέος διευθύνων σύμβουλος της "ATTICA MUTUAL FUNDS S.A." ορίστηκε ο κ. Θεόδωρος Κρίντας. Ο κ. Κρίντας διαδέχθηκε την κ. Σωτηρία Μασσαβέτα στη θέση αυτή.

Ο κ. Κρίντας έχει μακρά καριέρα στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Μεταξύ άλλων έχει χρηματίσει γενικός διευθυντής της Marfin Investment Services και Γενικός Διευθυντής της Alpha Trust. Έχει διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το University of Birmingham και πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 01/08/2007

ATTICA BANK: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

Η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των αποτελεσμάτων, σε συνάρτηση με τον διπλασιασμό, σχεδόν, των Ιδίων Κεφαλαίων τον Ιούνιο, ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν το α' 6μηνο του 2007. Οι εξελίξεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα υγιούς και σε μόνιμη βάση αύξησης της κερδοφορίας της Τράπεζας.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του Ομίλου της Attica Bank αυξήθηκαν στα 7.169,7 χιλιάδες ευρώ το α' εξάμηνο του 2007, έναντι μόλις 297,3 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2006.

Περισσότερα...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ A.E. εφεξής «η Τράπεζα» ανακοινώνει, ότι από την Τετάρτη 27η Ιουνίου 2007, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 49.546.746 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ έκαστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης Μαρτίου 2007.

Περισσότερα...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (η «Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με διάθεση 500.000 νέων μετοχών στους εργαζομένους της Τράπεζας, έπειτα από τη μερική αναλογική παραίτηση των τριών βασικών μετόχων της Τράπεζας (Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) από τα σχετικά τους δικαιώματα προτίμησης που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.3.2007 και πραγματοποιήθηκε από τις 29.5.2007 έως και τις 12.6.2007, καλύφθηκε πλήρως με την καταβολή συνολικού ποσού 148.640.238 ευρώ και την έκδοση 49.546.746 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ εκάστη και τιμής έκδοσης 3,00 ευρώ εκάστη.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα