Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2007 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 22 μέτοχοι εκπροσωπούντες 67.580.222 μετοχές επί συνόλου 81.836.910 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 82,579% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Περισσότερα...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

TΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 4ης Μαϊου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 Απριλίου 2007, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Μαΐου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής.

Περισσότερα...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε., στη συνεδρίασή του την 4/4/2007, αποφάσισε τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 4η Μαΐου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στην Αθήνα στην αίθουσα «Βικέλα» του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

Παρατίθεται για ενημέρωσή σας, η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Περισσότερα...

Μια ακόμη επένδυση - στο χώρο των υπηρεσιών πληροφορικής - ανακοίνωσε η Attica Ventures. Συγκεκριμένα η εταιρία πραγματοποίησε επένδυση ύψους που προσεγγίζει το €1 εκ. στην εταιρία PERFORMANCE Technologies.

H εταιρία δραστηριοποιείται στην αποθήκευση δεδομένων, εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας (Data Storage and Business Continuity) και τη Διαχείριση/Διακυβέρνηση Πόρων Πληροφορικής (ΙΤ Governance – IT Asset Management) παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, προϊόντα υλικού ("hardware") και λογισμικού ("software"). Επενδύοντας με συνέπεια στην απόκτηση ισχυρής τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η PERFORMANCE διεκδικεί τα πρωτεία ως ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται επαξίως στον χώρο αυτό μαζί με εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας (π.χ. ΙΒΜ, HP, EMC, SUN κλπ).

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής κ. Τρύφων Κολλίντζας, κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με την υπαγωγή του δευτερεύοντος επικουρικού ταμείου των εργαζομένων της Τράπεζας στο ΕΤΑΤ.

Ο κ. Κολλίντζας υποστήριξε ότι η υπαγωγή του δευτερεύοντος επικουρικού ταμείου στο ΕΤΑΤ εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της Τράπεζας και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των καταθετών και γενικότερα των πελατών της τράπεζας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα