Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής, στη συνεδρίασή του της 27/2/2007, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7/3/2007, την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας κατά 148.640.238 ευρώ με την έκδοση 49.546.746 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών (τρεις νέες μετοχές ανά πέντε παλαιές) και τιμή διάθεσης 3 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και τις λοιπές διαδικασίες για την υλοποίηση της αύξησης.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 7/3/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» στη συνεδρίασή του στις 9/2/2007:

  1. Ενέκρινε τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο (2007-2009) το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 125-150 εκατομμύρια ευρώ.
  2. Αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 7/3/2007 για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» με αποφάσεις τους στις 18.12.2006 και 12.12.2006 αντίστοιχα, απεφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Τράπεζα Αττικής Α.Ε. της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, του Ν.2166/1993 και του άρθρου 16 του Ν.2515/1997, όπως ισχύουν.

Με τις ως άνω αποφάσεις ορίσθηκαν ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού η 31.12.2006, ορκωτός ελεγκτής για την πιστοποίηση των λογιστικών αξιών και οι εκπρόσωποι κάθε εταιρείας που θα καταρτίσουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα