Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μιλούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε., ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι στα μελλοντικά σχέδια της Τράπεζας περιλαμβάνεται και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιό της, θα ενημερώσει έγκαιρα τις Εποπτικές Αρχές και το Επενδυτικό Κοινό.

Μια νέα εποχή ανάπτυξης ξεκινά για τα ιδιαίτερα επιτυχημένα mastihashop, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 2 εκ. Η αύξηση αυτή έγινε στα πλαίσια του δεύτερου γύρου χρηματοδότησης της εταιρίας. Σε αυτό το δεύτερο γύρο συνεισέφεραν τα απαραίτητα κεφαλαία η Attica Ventures που ήδη συμμετέχει στην εταιρία (venture capital fund-θυγατρική της Τράπεζας Αττικής) και ο ναυτιλιακός όμιλος Τσάκου.

Περισσότερα...

Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην συνεδρίασή της στις 26/07/2006 συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 26/07/2006 ως ακολούθως:

Περισσότερα...

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 συνεζητήθησαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί σειράς θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ενώ ανεβλήθη η συζήτηση και λήψη απόφασης επί τμήματος· του εβδόμου (7) θέματος, και των θεμάτων υπ΄ αριθμ. 8,10,11 Α και Β και 12 για την 26 η Ιουλίου 2006 στον ίδιο τόπο, χώρο και την ίδια ώρα.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα