Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23 ης Μαΐου 2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα SILK ROOM του Πολυχώρου Πολιτισμού «ΑΘΗΝΑΪΣ», οδός Καστοριάς 34-36, (Βοτανικός), Αθήνα.

Περισσότερα...

Η Διοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων, για το έτος 2006, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.:

Α. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2006.

Β. Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου 2006.

Γ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006.

Δ. Η Τράπεζα για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 δεν θα διανείμει μέρισμα.

Το 2005, όπως η Διοίκηση είχε ανακοινώσει και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήταν ένα έτος αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της Τράπεζας και του Ομίλου της.

Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε να σχηματίσει προβλέψεις έναντι απαιτήσεων ύψους 44 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 100% έναντι του 2004, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να εμφανίσει ζημιές κατά τη διαχειριστική χρήση του 2005.

Περισσότερα...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού κλάδου
Σοφοκλέους 10,
105 59 Αθήνα
τηλ: 210 3366425
fax : 210 3249826

Υπόψη:
κ. Α Βογιατζή
Προϊσταμένη Τμήματος Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

κ. Ξ. Αποστόλου
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

Αθήνα, 23/01/2006
Αρ. Πρωτ. 31/06

Σε απάντηση της από 20/01/2006 επιστολής σας, με Αρ. Πρωτ.: 2968, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 284 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, σας γνωστοποιούμε ότι:

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα