Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Τράπεζα Αττικής, σε συνέχεια της από 14 Φεβρουαρίου 2005 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Χρηματιστηριακής "Αττικής Κερδώος Ερμής Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ" προς την EFG Eurobank - Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ..

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Τράπεζα Αττικής, στα πλαίσια της ενημέρωσης των πελατών της, των μετόχων της και των επενδυτών, εκδίδει δελτίο με τη "Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων ".

Το δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη δικτυακή διεύθυνση της Τράπεζας www.bankofattica.gr, βασίζεται σε αναλύσεις και πληροφορίες που προέρχονται από έγκυρους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αναλυτές.

Η έκδοση του δελτίου θα γίνεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές καθώς και για τις εξελίξεις στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία.

Ο σκοπός του δελτίου είναι ενημερωτικός και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογούν τις παρεχόμενες πληροφορίες.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει την επιτυχή έκδοση Ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) ποσού 100 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η έκδοση Ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinate debt issue) ύψους € 100 εκατ. από τη Attica Funds Plc., θυγατρική της Τράπεζας Αττικής.

Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας, εγγυημένο από την Τράπεζα, με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα 5 έτη. Το ομόλογο φέρει κυμαινόμενο τοκομερίδιο ίσο με το Euribor 3 μηνών πλέον 120 μονάδων βάσης για τα πέντε πρώτα έτη.

Περισσότερα...

Η πορεία της Τράπεζας Αττικής και του Ομίλου της το 2004 χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική αύξηση των μεγεθών αλλά τη μείωση των τελικών αποτελεσμάτων η οποία οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις και αποσβέσεις.

Η αύξηση των προβλέψεων κατά 54,2% το 2004 εντάσσεται στην πολιτική της νέας Διοίκησης για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών προτύπων και της στρατηγικής ουσιαστικής αναδιάρθρωσης (reengineering) των λειτουργιών της Τράπεζας και των εταιριών του ομίλου της.

Περισσότερα...

Για όλα τα θέματα που αφορούν τον τραπεζικό χώρο» αλλά και για τα σχέδια του στην Τράπεζα Αττικής, μιλάει στον «ΑτΚ» ο πρόεδρος της Αναστάσιος Κουμπλής, ο οποίος εκτιμά ότι η ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών στη χώρα μας έχει ακόμη πολύ... έδαφος.

Περισσότερα...

Ανακοινώνεται από την Τράπεζα Αττικής ότι την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2005, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ομόφωνα ενέκρινε την έκδοση δεκαετούς ομολογιακού δανείου ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ μέσω θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού, με παροχή από την Τράπεζα εγγύησης μειωμένης εξασφάλισης ( Lower Tier II ) και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Αθήνα, 15-02-2005

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα