Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των οργανικών εσόδων της Τράπεζας, σε ατομική και ενοποιημένη βάση και η απόφαση της νέας Διοίκησης για ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των προβλέψεων ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, ενόψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της Τράπεζας Αττικής κατά το α' 6μηνο 2004.

Περισσότερα...

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 17/06/2004, ο νέος Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής κ. Αναστάσιος Κουμπλής αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας.

Περισσότερα...

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «ΟΛΥΜΠΙΑ» της Αίγλης Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Αττικής. Κατά την ομιλία του προς τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κύριος Κωνσταντίνος Σταμούλης, αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα και στην αύξηση των μεγεθών της τράπεζας στη χρήση του 2003, στην αύξηση του μεριδίου αγοράς καθώς και στη συνέχιση της δυναμικής πορείας της Τράπεζας κατά την τρέχουσα χρήση.

Περισσότερα...

Το δημιουργικό παρόν και οι θετικές προοπτικές της Τράπεζας, αποτέλεσαν τον κεντρικό κορμό της παρουσίασης της Τράπεζας Αττικής προς τα Μέλη του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (Σ.Μ.Ε.Χ.Α.), που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2003.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα