Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank σε συνέχεια σχετικής της ανακοίνωσης της 7/10/2016, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην έκδοση ομολόγου με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 2, Ν. 3723/08), ονομαστικής αξίας 380 εκ. ευρώ και την χρήση του ως επιλέξιμο κάλυμμα σε πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που οφείλουν να δημοσιοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016 και αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2016, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

 http://www.atticabank.gr/el/group/investors/investor-financial-results/periodical/category/185-2016-gr.                                             ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα