Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Πρόσφατα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο εμφανίζουν και απομονώνουν τεχνηέντως στοιχεία για την Attica Bank την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, αποσιωπώντας ταυτόχρονα την πορεία και τις όποιες παράλληλα δυσμενείς εξελίξεις στο εγχώριο λοιπό τραπεζικό σύστημα και την κεφαλαιαγορά.

Περισσότερα...

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι, όσα αναφέρονται σε συγκεκριμένο ιστότοπο και αναπαράγονται για δήθεν παράνομες σχέσεις στελεχών της με τους συλληφθέντες για εκβίαση δημοσιογράφους είναι παντελώς ανυπόστατα.

Περισσότερα...

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της άντλησης του εναπομένοντος ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της συνολικής αξιολόγησης που διεξήγαγε εντός του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα  διερευνά την έκδοση ομολογιακού δανείου Tier 2 ποσού έως 70.000.000 ευρώ. Το ομολογιακό δάνειο προβλέπεται να διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος, η Τράπεζα θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο

 

 

                             ATTICABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι τα αναγραφόμενα σήμερα στο site του bankingnews.gr περί δήθεν παγώματος των εγγυητικών επιστολών των μηχανικών και γενικώς των  χορηγήσεων, λόγω εισαγγελικού ελέγχου που έχει δήθεν ξεκινήσει, είναι παντελώς ανυπόστατα, ψευδή και άκρως συκοφαντικά.
Ούτε εισαγγελέας, ούτε καμία απολύτως δικαστική έρευνα έχει εμφανισθεί στην Attica Bank, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί αποδοτικά σε όλους τους τομείς και τις υπηρεσίες της.
Για τις εξωφρενικά αναληθείς αυτές παραπληροφορήσεις η Τράπεζα θα κινηθεί άμεσα δικαστικώς και θα ζητήσει την παραδειγματική τιμωρία παντός υπευθύνου.

                                         ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με την ανάληψη καθηκόντων του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου της Attica Bank, κ. Γκίκα Μάναλη, την 20η Φεβρουαρίου του 2014, υπεγράφη σύμβαση ανεξαρτήτων Υπηρεσιών ως Συμβούλου του Τύπου, με τον Παναγιώτη Μουσσά για διάρκεια δύο (2) ετών.

Η εν λόγω σύμβαση έχει λήξει την 19.2.2016, δεν έχει ανανεωθεί και ως εκ τούτου ουδεμία σχέση τον συνδέει έκτοτε με την Τράπεζα.

                                         ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 15.2.2016

Γνωστοποίηση  διορισμού ειδικού διαπραγματευτή.

 Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.», (εφεξής η "Εκδότρια") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 19.1.2016 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α η οποία αφορούσε την έναρξη από 22.1.2016 της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων στο Χ.Α μετοχών της Εκδότριας από την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, έχει συνάψει την 9.2.2016 με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του Χ.Α, σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ  με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. 

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

ATTICA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα