Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, από τις 31 Μαρτίου 2021, παύει να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονομίας για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» και ταυτόχρονα των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.

Συνεπακόλουθα από την άνω ημερομηνία, η Attica Bank δεν υπόκειται πλέον στις δεσμεύσεις του συγκεκριμένου προγράμματος όπως, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση διορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η ετήσια εξοικονόμηση για την Τράπεζα ανέρχεται σε €3,5 εκατ. περίπου (προμήθεια του Ελληνικού Δημοσίου για την εγγύηση του).

Η Attica Bank, βασιζόμενη στη συνεχώς αυξανόμενη ρευστότητα των διαθεσίμων της, ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των πελατών της, μέσα από την διεύρυνση της καταθετικής της βάσης, αλλά και της επέκτασης της παρουσίας της στη διατραπεζική αγορά, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του τριετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου 2021-2023.

 

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

 

 

Σε συνέχεια της από 21/12/2020 ανακοίνωσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η Attica Bank ενημερώνει τους πελάτες της ότι θα διατηρήσει το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, έως την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021.

Το εν λόγω μέτρο συνδράμει σημαντικά στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19) στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική καθημερινότητα, ειδικά αυτήν την περίοδο, που βιώνουμε την έξαρση της πανδημίας.

Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν να πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος, όπου διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και να ζητείται η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS, από τον κάτοχο της κάρτας. 

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουν οι συναλλασσόμενοι στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Στήριξη των πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων

 

Η Attica Bank υπηρετώντας το στρατηγικό της προσανατολισμό να αποτελεί την τράπεζα επιλογής των Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών και αναγνωρίζοντας την συμβολή τους στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο EaSI (απασχόληση και κοινωνική καινοτομία), με στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας δάνεια με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις. 

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παράσχει εγγυήσεις προς την Attica Bank, δίνοντάς της τη  δυνατότητα να διαθέσει μικροπιστώσεις μέχρι του ποσού των €50.000 σε πολύ μικρές, αλλά και σε νεοφυείς επιχειρήσεις που σε διαφορετική περίπτωση και ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία, δεν θα είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. 
Οι συγκεκριμένες μικροπιστώσεις θα καλύπτουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης αλλά και χρηματοδότησης αγοράς παγίων στοιχείων. Παράλληλα, στους ωφελούμενους-δικαιούχους του χρηματοδοτικού εργαλείου EaSI θα προσφέρεται και εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες mentoring) με σκοπό τη βέλτιστη στήριξή τους.

Οι αιτήσεις του Προγράμματος EaSΙ θα υποβάλλονται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Attica Bank, όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποστηρίζονται  για τη διευκόλυνσή τους από αρμόδια στελέχη.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Για την διευκόλυνση των πελατών μας (εκδοτών επιταγών) θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

Εάν η επιχείρηση σας ή η δραστηριότητα σας εμπίπτει στους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί και διαβιβαστεί στην Attica Bank από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και επιθυμείτε να υπαχθείτε στην ρύθμιση αναστολής προθεσμιών λήξης εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών σας (με ημερομηνία πληρωμής από την 01/03/2021-31/03/2021), κατά 75 ημέρες, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με το κατάστημα συνεργασίας σας.
Το κατάστημα θα σας καθοδηγήσει υπεύθυνα για την συμπλήρωση «Δήλωσης-Ένταξης» της επιχείρησης σας στην προστασία αναστολής προθεσμιών λήξης, πληρωμής των επιταγών σας, η οποία θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και παραληφθεί από το κατάστημα συνεργασίας σας μέχρι την 23η Μαρτίου 2021.

Την «Δήλωση-Ένταξη» μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά (e mail) είτε να την προσκομίσετε στο κατάστημα. Μετά αυτή την καταληκτική ημερομηνία (23/03/2021) δεν θα είναι δυνατή η υποβολή «Δήλωσης-Ένταξης», και συνακόλουθα από την 24η Μαρτίου 2021 οι επιταγές θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου επιχειρηματικού της μοντέλου, η Attica Bank ανακοινώνει ότι, από την Δευτέρα 01/03/2021 εντός του κτιρίου του ΤΜΕΔΕ, θα λειτουργεί νέο σημείο εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο ανήκει στο κατάστημα της οδού Πανεπιστημίου 19.

Στο νέο σημείο εξυπηρέτησης πελατών, θα μπορούν να πραγματοποιούνται μη εγχρήματες Τραπεζικές συναλλαγές, όπως ενδεικτικά: Διάθεση τραπεζικών προϊόντων (στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια), καταθέσεις, τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα κ.ο.κ.

 

Διεύθυνση: Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 , Τ.Κ. 105 61

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 3667130, 210 – 3667131

 

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

 

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα