Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν θα πραγματοποιηθεί κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2021, όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί, αλλά στις 07 Ιουλίου 2021.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016, οι οποίες αφορούν το α΄ τρίμηνο του 2021, έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2021»):

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2021

 

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2021

 

H Attica Bank ανακοινώνει ότι η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Α ́ Τριμήνου Έτους 2021 καθώς και η δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2021 της Τράπεζας δεν θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2021, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί, αλλά στις 16 Ιουνίου 2021. Παράλληλα, κατά την 16η Ιουνίου 2021, θα διεξαχθεί και ενημέρωση αναλυτών για τα αποτελέσματα του α ́ τριμήνου 2021 καθώς και η δημοσιοποίηση της εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων για την ίδια χρήση.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Συνεχίζοντας την υποστήριξή της σε κάθε μορφής Δράση για την επιτυχή αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19, η Attica Bank συμμετέχει στο «Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)», που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Δράση «ΤΑΔΥΜ – COVID 19 – Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου» αφορά στην συγχρηματοδότηση νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους και στην καταβολή επιδοτούμενων τόκων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19.

Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα αιτήματα θα κριθούν επιλέξιμα, θα δύνανται να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια (άτοκα για τα 2 πρώτα έτη) καθώς και τις μειωμένες εξασφαλίσεις. Στο πλαίσιο της νέας αυτής Δράσης, σε κάθε επιλέξιμο δάνειο ύψους έως 50.000 ευρώ, θα επιδοτούνται κατά 100% οι τόκοι της συμμετοχής της Τράπεζας για τα δύο πρώτα έτη από την εκταμίευση από πόρους του Ταμείου και για τα επόμενα θα προσφέρεται προνομιακό επιτόκιο, καθώς το 40% του ποσού του δανείου που προέρχεται από κεφάλαια του Ταμείου είναι άτοκο. Επιπλέον στην περίπτωση που απαιτηθεί η λήψη τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων, το ποσοστό κάλυψης δεν θα δύναται να υπερβαίνει το 50% του συνόλου του δανείου.

Για την ένταξη στη Δράση η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis από το οποίο θα επιλέξει την Τράπεζα προκειμένου να δανειοδοτηθεί, ενώ στη συνέχεια θα προσέλθει στην Τράπεζα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν.

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3669000 και στο https://www.atticabank.gr/el/companies/development-programs/tameio-anaptyksis-dytikis-makedonias-covid-19

 

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι,  έχοντας την εμπιστοσύνη των πελατών της (όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τη συνεχή αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεών της), συνεχίζει απρόσκοπτα να υλοποιεί με προσήλωση τους στόχους του τριετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου.

Πάγια τακτική της Τράπεζας είναι η άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα