Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016, οι οποίες αφορούν το α΄ εξάμηνο του 2023, έχουν αναρτηθεί στον κάτωθι σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2023»):

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2023

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

H Attica Bank ανακοινώνει ότι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2023 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο αλλά στις 22 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα