Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαίου 2017

Κατεβάστε το αρχείο εδώ