Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουλίου 2017 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ.