Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2017 του ομίλου της Attica Bank

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο, εδώ