Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση της 27/03/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

- Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 και Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Έτους 2018.
- Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έτους 2018.

 

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2019.
- Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου έτους 2019.

 

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
- Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου έτους 2019.

 

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

- Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2019.
- Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Εννεαμήνου έτους 2019.

 

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.


ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα