Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρήσης 2018 του ομίλου της Attica Bank

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ.