Παρουσίαση της Τράπεζας Αττικής στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Το δημιουργικό παρόν και η δυναμική των προοπτικών, οι δραστηριότητες και τα σχέδιά της για το μέλλον αποτέλεσαν τον κεντρικό κορμό της παρουσίασης της Τράπεζας Αττικής Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2002 προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και στο Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 10 Απριλίου 2002.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ Κωνσταντίνος Σταμούλης, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην δυναμική - αυτόνομη πορεία ανάπτυξης την οποία ακολουθεί η Τράπεζα, με βασικούς μετόχους της το ΤΣΜΕΔΕ (34%), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (15,5%) και τον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας (17%).

Η Τράπεζα Αττικής δραστηριοποιείται στο σύνολο των τομέων της χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπως το Retail Banking, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το Corporate Banking και η Επενδυτική Τραπεζική.

Στο Retail Banking, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων, όπως το Early Profit και το Choice Profit, τα οποία διευρύνουν τις καταθετικές και επενδυτικές επιλογές των ιδιωτών πελατών μας, προσφέροντας, ταυτόχρονα, υψηλές αποδόσεις. Επίσης, η Τράπεζα έχει σχεδιάσει και προωθεί ειδικά προϊόντα για τα μέλη του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ, όπως η TECHNOCARD VISA και το ΤΕΧΝΟΔΑΝΕΙΟ.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας τόνισε ιδιαίτερα πως η Τράπεζα, σε συνεργασία με την Αττικής Leasing, προσφέρει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις την δυνατότητα LeaseBack, για την αντιμετώπιση βασικών χρηματοδοτικών προβλημάτων τους.

Στην επενδυτική τραπεζική, η Τράπεζα φιλοδοξεί να κάνει αισθητή την παρουσία της, με την ενεργοποίηση στο Private Banking, στην εκκαθάριση παραγώγων, στο margin account και με αναλογικά σημαντική συμμετοχή στο underwriting.

Για την προσφορά του συνόλου των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την Α΄φάση δημιουργίας ενός αποτελεσματικού χρηματοπιστωτικού ομίλου, ο οποίος αποτελείται από την χρηματιστηριακή ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΩΟΣ ΕΡΜΗΣ, την ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING, την ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και την ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ.

Η Τράπεζα, από τον προσεχή Μάϊο, εγκαθιστά το νέο σύγχρονο, πελατοκεντρικό πληροφοριακό της σύστημα. Το σύστημα αυτό στηρίζει την διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, επιτρέπει την ανάπτυξη νέων δικτύων διάθεσής τους, μειώνει αποφασιστικά το λειτουργικό κόστος, βελτιώνει την διοικητική πληροφόρηση και το βασικότερο, συμβάλλει στην άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.

Όσον αφορά τα μεγέθη, ο Πρόεδρος τόνισε την ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των μεγεθών και, ενδεικτικά, ανέφερε ότι στη χρήση 2001 οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 74%, οι χορηγήσεις κατά 44% και το ενεργητικό κατά 65%. Η αύξηση αυτή συνέβαλε στην αντίστοιχη αύξηση των μεριδίων αγοράς, για το ενεργητικό από 0,9% σε 1,4%, για τις καταθέσεις από 0,9% σε 1,3% και για τις χορηγήσεις από 1% σε 1,2%. Η θετική εξέλιξη των μεγεθών συνεχίστηκε και το Α΄Τρίμηνο του 2002. Επίσης, τα κέρδη (προ φόρων) αυξήθηκαν το 2001 κατά 2,4% και η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 14,6%.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στοιχείο για την πορεία και την φερεγγυότητα της Τράπεζας είναι η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων εταιρικής διακυβέρνησης, με σύγχρονη διοικητική δομή, λειτουργία Audit Committee και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.

Ο κ. Σταμούλης έκλεισε με τις προοπτικές της Τράπεζας και έθεσε ως άμεσους στόχους:

  • την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, με στόχο την ίδρυση 10 νέων καταστημάτων εντός του 2002,
  • την αξιοποίηση εναλλακτικών δικτύων διάθεσης προϊόντων (e-banking, mobile banking),
  • την πλήρη αξιοποίηση πελατοκεντρικών τεχνολογιών και συστημάτων,
  • την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε target group,
  • την ολοκλήρωση της δημιουργίας του χρηματοοικονομικού ομίλου, με την δραστηριοποίηση στο Venture Capital, στην πρακτόρευση ασφαλειών, στο Factoring και στο Real Estate.