Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Μεγέθη και Αποτελέσματα Α΄Τριμήνου 2002

Σημαντικούς ρυθμούς αύξησης των εργασιών της πέτυχε για το α΄ 3μηνο του 2002 η Τράπεζα Αττικής, παρά την υποχώρηση των κερδών της σε σχέση με το α΄ 3μηνο του 2001.

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα κέρδη (προ φόρων), για το α΄ τρίμηνο του 2002, ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ, έναντι 9,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου 3μήνου του 2001 (-39,4%). Τα κέρδη του α΄ 3μήνου 2002 επηρεάστηκαν από την μειωμένη συνεισφορά εσόδων που συνδέονται με χρηματοοικονομικές πράξεις και τα οποία είχαν προσαυξήσει τα αντίστοιχα περσινά αποτελέσματα, δημιουργώντας ιδιαίτερα υψηλή βάση σύγκρισης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα κέρδη του α΄ 3μήνου 2002 προέρχονται από συνήθεις τραπεζικές εργασίες αφού:

  1. Τα καθαρά Έσοδα από τόκους χορηγήσεων και καταθέσεων ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 54%,
  2. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,8%.

Επισημαίνεται επίσης ότι, τα κέρδη του α΄3μήνου (6 εκατ. ευρώ), συγκρινόμενα ξεχωριστά με τα κέρδη του β΄, γ΄ και δ΄ 3μήνου του 2001, είναι μεγαλύτερα, γεγονός που ενισχύει την πρόβλεψη ότι αν οι ρυθμοί αύξησης των εργασιών παραμείνουν σταθεροί, τα μεγέθη θα είναι βελτιωμένα και το τελικό αποτέλεσμα του έτους 2002 δε θα υστερήσει από το αντίστοιχο του 2001 (21,1 εκατ.ευρώ).

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 921 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 41,6% έναντι του αντιστοίχου τριμήνου του 2001. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση της Καταναλωτικής Πίστης κατά 63% και της Στεγαστικής Πίστης κατά 153%.

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Οι καταθέσεις και Repos ανήλθαν σε 1.558 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση 39,6% έναντι του α΄ τριμήνου 2001.

Δ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Το Ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε σε 1.905 εκατ. ευρώ έναντι 1.607 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 18,5%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επέκταση των εργασιών.

Ε. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Τράπεζα, εκτός από την εγκατάσταση, στο τέλος Μαΐου, του νέου σύγχρονου πελατοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος, έχει θέσει σαν άμεσους στόχους:

  • την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου που αποτελείται σήμερα από 52 καταστήματα, με στόχο την ίδρυση 8 νέων καταστημάτων εντός του 2002,
  • την ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε target group,
  • την άμεση δημιουργία μονάδος Factoring και εταιρίας παροχής επενδυτικών προϊόντων.

 

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα