Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Σημαντική Αύξηση Αποτελεσμάτων & Μεγεθών το Α΄6μηνο 2003

Σημαντική αύξηση αποτελεσμάτων και μεγεθών χαρακτηρίζει την πορεία της Τράπεζας Αττικής και του Ομίλου της κατά το α' 6μηνο 2003.

Συγκεκριμένα:

1) Αποτελέσματα

 • Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14,4 εκατ. Ευρώ έναντι 9,3 εκατ. Ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2002 και εμφανίζουν αύξηση 55%
 • Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14,4 εκατ. Ευρώ έναντι 9,3 εκατ. Ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2002 και εμφανίζουν αύξηση 55%
 • Τα κέρδη (προ φόρων) για την Τράπεζα Αττικής κατά το πρώτο εξάμηνο 2003 ανήλθαν σε 14,2 εκατ. Ευρώ έναντι 9,4 εκατ. Ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2002 και παρουσιάζουν αύξηση 50,1%
 • Η αύξηση των καθαρών τόκων (χορηγήσεων - καταθέσεων) και των καθαρών προμηθειών παρουσίασαν αύξηση 34,2% έναντι της αντιστοίχου περιόδου του 2002
 • Αύξηση κατά 77,4% παρουσίασαν τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις
 • Τα γενικά έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 12,8% έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου του 2002
 • Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 53% λόγω του επενδυτικού προγράμματος της Τράπεζας.

1) Μεγέθη

 • Το Ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε σε 1.982 εκατ. Ευρώ και παρουσίασε αύξηση κατά 5,3% έναντι του α’ 6μήνου 2002
 • Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε 1.346 εκατ. Ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 33,1% έναντι του α’ 6μήνου 2002. Ιδιαίτερα σημαντικής υπήρξε η αύξηση των δανείων Στεγαστικής Πίστης κατά 75,6% έναντι του α’ 6μήνου 2002
 • Αύξηση κατά 45% παρουσίασαν οι Καταθέσεις, ενώ στο σύνολό τους Καταθέσεις και Repos παρουσίασαν αύξηση 7,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2002
 • Παράλληλα, οι προβλέψεις κατά το α’ 6μηνο 2003 αυξήθηκαν κατά 30% και οι σωρευμένες προβλέψεις επικαλύπτουν τυχόν επισφαλείς χορηγήσεις.

Επίσης, κατά το α' 6μηνο 2003 συνεχίστηκε η ανάπτυξη-επέκταση της Τράπεζας:

 • Με τη λειτουργία δύο νέων καταστημάτων και την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας τεσσάρων νέων καταστημάτων κατά το β' εξάμηνο του τρέχοντος έτους
 • Με την οργανωτική αναδιάρθρωση της μονάδος Factoring και της Στεγαστικής Πίστης με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση και προώθηση των προϊόντων τους
 • Με τη σύσταση εταιρίας Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Venture Capital).

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα