Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Διευκρινίσεις επι Δημοσιευμάτων

Η Τράπεζα Αττικής απέστειλε στις 20/08/2003 προς το Χ.Α.Α. - Υπηρεσία Παρακαλούθησης Εταιρικών Πράξεων και Ενημέρωσης Εισηγμένων εταιριών, την εξής επιστολή:

"Κύριοι, απαντώντας στο έγγραφό σας με Α.Π. 33588/04.08.2003, σας γνωρίζουμε:

  1. Η μελέτη που είχε ανατεθεί στην BANK OF AMERICA παραδόθηκε στην Διοίκηση της Τράπεζας στις 26-06-2003 και παρουσιάστηκε στους βασικούς μετόχους στις 03-07-2003 χωρίς περαιτέρω εξελίξεις στο επίπεδο των οργάνων της Διοίκησης της Τράπεζας.
  2. Δεν έχει αρχίσει καμιά διαδικασία συγχώνευσης σε επίπεδο οργάνων της Τράπεζας και συνεπώς τα σχετικά δημοσιεύματα για έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
  3. Από όσα δε πληροφορούμαστε υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. , βασικού μετόχου της Τράπεζας και του Αρμόδιου Υπουργείου για την εξαγορά από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσοστού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που αυτή η εξαγορά αν πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει στην συγχώνευση των δύο Οργανισμών."Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα