Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Συνέντευξη Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Τρ. Κολλίντζα στο ΚΕΡΔΟΣ

Υπάρχει χώρος για τις μικρές τράπεζες στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Αττικής θα επιδιώξει να μπει δυναμικά στο χώρο της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με συγκεκριμένη πολιτική και προϊόντα, καλύπτοντας ένα χώρο που ούτως ή άλλως συγκαταλέγεται στην πελατεία της.

Συνεργασία με μεγάλους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού εξετάζει η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, προκειμένου να διαθέσει στην ελληνική αγορά μία ευρεία γκάμα από διεθνή αμοιβαία κεφάλαια. Προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει άλλωστε και η μετατροπή της θυγατρικής του ομίλου Αττικής Επενδυτικής σε αμοιβαίο κεφάλαιο, που θα δραστηριοποιείται παράλληλα με την Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Τράπεζας. Λόγω του θεσμικού πλαισίου, δεν υπάρχει η δυνατότητα να συγχωνευθούν οι δύο αυτές εταιρείες, όμως στόχος είναι οι συνέργιες και η διεκδίκηση αξιόλογου μεριδίου στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, με τη διάθεση προϊόντων αμοιβαίων κεφαλαίων διεθνών οίκων. Άλλωστε, αυτό αποτελεί μία μόνο από τις πρωτοβουλίες της νέας διοίκησης, υπό του διευθύνοντος συμβούλου, καθηγητή Τρύφωνα Κολλίντζα, που υποστηρίζει ότι υπάρχει χώρος και για τις μικρές τράπεζες στην ελληνική αγορά αρκεί να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους σε έναν τομέα που θα τους δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα. Προτεραιότητα μεταξύ άλλων είναι ο εξορθολογισμός του ομίλου Αττικής, με άμεση εφαρμογή τη διαδικασία ανακατανομής των κεφαλαίων στις θυγατρικές της, προκειμένου όλες να λειτουργούν ανταγωνιστικά, σε υγιή βάση και με θετικό αποτέλεσμα κερδών. Στο μεταξύ, εκκρεμεί η πώληση της χρηματιστηριακής Κερδώος Ερμής (η μόνη άλλωστε που δεν είχε κέρδη) δεδομένου ότι η Τράπεζα θα δραστηριοποιείται στο χώρο των χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και το δίκτυο.

ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Στο μεταξύ, στα άμεσα σχέδια είναι η ίδρυση νέων θυγατρικών, όπως στο χώρο του εξειδικευμένου leasing και στο real estate, όπου άλλωστε λόγω της συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ στο κεφάλαιο της Τράπεζας, υπάρχει το έδαφος και τα περιθώρια για στενή συνεργασία της Τράπεζας με τους μηχανικούς σε έναν χώρο. όπου ο βασικός μέτοχος έχει μεγάλη τεχνογνωσία. Ήδη, το ΤΣΜΕΔΕ φαίνεται να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία με την εταιρεία του real estate, κάτω από την οποία θα δημιουργούνται νέες εταιρείες του χώρου, αποκλειστικά ανά project.
Ως προς το χώρο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η υπάρχουσα εταιρεία leasing, θα αποτελέσει« ομπρέλα» νια την καινούργια, πιο εξειδικευμένη, θυγατρική εταιρεία leasing του ομίλου.

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Τράπεζα Αττικής έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και τώρα προχωρά στην ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας στο 9%, μέσω της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης της κατηγορίας lower Tier ΙΙ, ύψους 100 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου. Το αργότερο σε ένα μήνα θα έχει δημοσιευθεί και ο ισολογισμός της χρήσης 2004, ο πρώτος που θα εμφανισθεί και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (με εξαίρεση την απεικόνιση του ασφαλιστικού για το οποίο αναμένεται να ζητηθεί παράταση) και ο οποίος θα παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, τόσο οι χορηγήσεις όσο και οι καταθέσεις «τρέχουν» με ρυθμό αύξησης 20%, αν και λόγω της συγκυρίας, το πρώτο εξάμηνο εφέτος οι στόχοι θα είναι χαμηλότεροι. Ο κ. Κολλίντζας, όμως, εκτιμά ότι μεσομακροπρόθεσμα η Τράπεζα Αττικής έχει ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

Το 2005 έμφαση θα δοθεί στη σωστή αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του... παρελθόντος, ενώ στο πλαίσιο του στόχου για εξυγίανση της Τράπεζας θα εγγραφούν αυξημένες προβλέψεις. Επισφάλειες υπάρχουν μεν, αλλά η Τράπεζα δεν είναι προβληματική. Οι αυξημένες προβλέψεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ορθής αποτύπωσης των στοιχείων.

Από την άλλη πλευρά, η Τράπεζα Αττικής θα επιδιώξει να μπει δυναμικά στο χώρο της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με συγκεκριμένη πολιτική και προϊόντα, καλύπτοντας έναν χώρο, που ούτως ή άλλως συγκαταλέγεται στην πελατεία της. Το προσεχές διάστημα θα ξεκαθαρισθεί και το μέλλον της Τράπεζας, όσον αφορά τη μετοχική της σχέση με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δεδομένης της πρόθεσης της κυβέρνησης να απεμπλακεί η Τράπεζα από το δημόσιο τομέα. Η διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα πακέτο του Τ.Τ. θα γίνει από σύμβουλο που θα ορισθεί τις επόμενες ημέρες, για λογαριασμό του Ταχυδρομικού, το οποίο μαζί με το ΤΠΔ κατέχουν ποσοστό της τάξεως του 38% στην Τράπεζα.
Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της αυτόνομης ανάπτυξης της Τράπεζας Αττικής, ξεκινούν τη λειτουργία τους δύο νέα καταστήματα (Ψυχικό και Ασπρόπυργο), ενώ ήδη «τρέχουν» οι διαδικασίες για άλλες δύο μονάδες, για τις οποίες υπάρχει άδεια. Το δίκτυο σήμερα της Τράπεζας αριθμεί 61 καταστήματα και ένα optimum μέγεθος θεωρείται ένα δίκτυο 80 καταστημάτων.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα