Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/02/2005

Ανακοινώνεται από την Τράπεζα Αττικής ότι την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2005, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ομόφωνα ενέκρινε την έκδοση δεκαετούς ομολογιακού δανείου ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ μέσω θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού, με παροχή από την Τράπεζα εγγύησης μειωμένης εξασφάλισης ( Lower Tier II ) και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Αθήνα, 15-02-2005