Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Επιτυχή Έκδοση Ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) ποσού 100 εκατ.ευρώ

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει την επιτυχή έκδοση Ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) ποσού 100 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η έκδοση Ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinate debt issue) ύψους € 100 εκατ. από τη Attica Funds Plc., θυγατρική της Τράπεζας Αττικής.

Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας, εγγυημένο από την Τράπεζα, με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα 5 έτη. Το ομόλογο φέρει κυμαινόμενο τοκομερίδιο ίσο με το Euribor 3 μηνών πλέον 120 μονάδων βάσης για τα πέντε πρώτα έτη.

Οι αγορές υποδέχτηκαν την έκδοση με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αποδεικνύεται από την άμεση κάλυψή του από θεσμικούς επενδυτές στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν η UBS Investment Bank και η EFG Eurobank Ergasias .

Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Με την έκδοση αυτή η Τράπεζα Αττικής ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή της επάρκεια, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της, για διεύρυνση των βασικών τραπεζικών εργασιών, την ανάπτυξη των δικτύων διανομής των υπηρεσιών της (δίκτυο καταστημάτων, e - banking , ATMs ) και την αναδιοργάνωση του Ομίλου της.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα