Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Δελτίο: Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων

Η Τράπεζα Αττικής, στα πλαίσια της ενημέρωσης των πελατών της, των μετόχων της και των επενδυτών, εκδίδει δελτίο με τη "Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων ".

Το δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη δικτυακή διεύθυνση της Τράπεζας www.bankofattica.gr, βασίζεται σε αναλύσεις και πληροφορίες που προέρχονται από έγκυρους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και αναλυτές.

Η έκδοση του δελτίου θα γίνεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει ενημέρωση για τις εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές καθώς και για τις εξελίξεις στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία.

Ο σκοπός του δελτίου είναι ενημερωτικός και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογούν τις παρεχόμενες πληροφορίες.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα