Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Μεταβίβαση των μετόχων της Αττικής Κερδώος Ερμής Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η Τράπεζα Αττικής, σε συνέχεια της από 14 Φεβρουαρίου 2005 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Χρηματιστηριακής "Αττικής Κερδώος Ερμής Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ" προς την EFG Eurobank - Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ..

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα