Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ανακοίνωση της 29/06/2005

"Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει ότι αναβάλλεται μέχρι 15.7.2005, η προγραμματισμένη για την 30.6.2005 δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από την 17/ 336/ 21.4.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η αναβολή κρίθηκε απαραίτητη για την εξέταση της αποτύπωσης στις οικονομικές της καταστάσεις, για το α' τρίμηνο του 2005, του αποτελέσματος υπαγωγής του προσωπικού της στις ρυθμίσεις του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)".

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα