Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» στη συνεδρίασή του στις 9/2/2007:

  1. Ενέκρινε τριετές Επιχειρηματικό Σχέδιο (2007-2009) το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 125-150 εκατομμύρια ευρώ.
  2. Αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 7/3/2007 για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» με αποφάσεις τους στις 18.12.2006 και 12.12.2006 αντίστοιχα, απεφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Τράπεζα Αττικής Α.Ε. της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, του Ν.2166/1993 και του άρθρου 16 του Ν.2515/1997, όπως ισχύουν.

Με τις ως άνω αποφάσεις ορίσθηκαν ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού η 31.12.2006, ορκωτός ελεγκτής για την πιστοποίηση των λογιστικών αξιών και οι εκπρόσωποι κάθε εταιρείας που θα καταρτίσουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μιλούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε., ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι στα μελλοντικά σχέδια της Τράπεζας περιλαμβάνεται και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιό της, θα ενημερώσει έγκαιρα τις Εποπτικές Αρχές και το Επενδυτικό Κοινό.

Μια νέα εποχή ανάπτυξης ξεκινά για τα ιδιαίτερα επιτυχημένα mastihashop, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 2 εκ. Η αύξηση αυτή έγινε στα πλαίσια του δεύτερου γύρου χρηματοδότησης της εταιρίας. Σε αυτό το δεύτερο γύρο συνεισέφεραν τα απαραίτητα κεφαλαία η Attica Ventures που ήδη συμμετέχει στην εταιρία (venture capital fund-θυγατρική της Τράπεζας Αττικής) και ο ναυτιλιακός όμιλος Τσάκου.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα