Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην συνεδρίασή της στις 26/07/2006 συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του της 26/07/2006 ως ακολούθως:

Περισσότερα...

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 συνεζητήθησαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί σειράς θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ενώ ανεβλήθη η συζήτηση και λήψη απόφασης επί τμήματος· του εβδόμου (7) θέματος, και των θεμάτων υπ΄ αριθμ. 8,10,11 Α και Β και 12 για την 26 η Ιουλίου 2006 στον ίδιο τόπο, χώρο και την ίδια ώρα.

Περισσότερα...

Στις 05/07/2006, κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο Κατάστημα της Τράπεζας Αττικής στο Αιγάλεω, διαπιστώθηκαν αντικανονικές και παράνομες πράξεις λειτουργού της Τράπεζας. Η Διοίκηση διέταξε τη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης της Τράπεζας να διενεργήσει άμεσα λεπτομερή και εξονυχιστικό έλεγχο, ταυτόχρονα δε, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και ενημέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου η Διοίκηση της Τράπεζας θα δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Γραφείο Τύπου
Τηλ: 210 3667098

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 07/07/2006 συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ απέκτησε με αγορά 30.100 νέες μετοχές αντί τιμήματος 353.073 ΕΥΡΩ.

Με την παραπάνω αύξηση, η συμμετοχή της Τράπεζας Αττικής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε ευρώ 1.359.295,86 ήτοι 115.882 μετοχές προς 11,73 ευρώ εκάστη ενώ το συνολικό καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε ευρώ 2.326.059,00 ήτοι 198.300 μετοχές προς 11,73 ευρώ εκάστη.

Μετά την παραπάνω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΔΑΚ ανέρχεται σε 58,44% έναντι 51% πριν από την τελευταία αύξηση.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα