Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Διοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων, για το έτος 2006, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.:

Α. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2006.

Β. Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου 2006.

Γ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006.

Δ. Η Τράπεζα για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 δεν θα διανείμει μέρισμα.

Το 2005, όπως η Διοίκηση είχε ανακοινώσει και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήταν ένα έτος αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της Τράπεζας και του Ομίλου της.

Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε να σχηματίσει προβλέψεις έναντι απαιτήσεων ύψους 44 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 100% έναντι του 2004, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να εμφανίσει ζημιές κατά τη διαχειριστική χρήση του 2005.

Περισσότερα...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού κλάδου
Σοφοκλέους 10,
105 59 Αθήνα
τηλ: 210 3366425
fax : 210 3249826

Υπόψη:
κ. Α Βογιατζή
Προϊσταμένη Τμήματος Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

κ. Ξ. Αποστόλου
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

Αθήνα, 23/01/2006
Αρ. Πρωτ. 31/06

Σε απάντηση της από 20/01/2006 επιστολής σας, με Αρ. Πρωτ.: 2968, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 284 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, σας γνωστοποιούμε ότι:

Περισσότερα...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού κλάδου
Σοφοκλέους 10,
105 59 Αθήνα
τηλ: 210 3366425
fax : 210 3249826

Υπόψη:
κ. Α Βογιατζή
Προϊσταμένη Τμήματος Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

κ. Ξ. Αποστόλου
Τμήμα Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Εμπορίας και Χρηματοπιστωτικού Κλάδου

Αθήνα, 1/11/2005

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της από 27/10/2005 επιστολής σας, με Αρ. Πρωτ.: 47094, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτή απορρέει από τα άρθρα 281 και 284 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου, σας γνωστοποιούμε ότι:

Περισσότερα...

Η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26/10/2005 απέκτησε με αγορά από την εταιρία Αττικής Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική Α.Ε. 1.682 μετοχές της Αττική Α.Ε.Δ.Α.Κ. αντί τιμήματος 19.729,86 ΕΥΡΩ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1,00 % του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας.

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. κατέχει το 51,00 % του μετοχικού κεφαλαίου της Αττική Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα