Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Η Τράπεζα Αττικής ανακοινώνει την επιτυχή έκδοση Ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) ποσού 100 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η έκδοση Ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinate debt issue) ύψους € 100 εκατ. από τη Attica Funds Plc., θυγατρική της Τράπεζας Αττικής.

Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας, εγγυημένο από την Τράπεζα, με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα 5 έτη. Το ομόλογο φέρει κυμαινόμενο τοκομερίδιο ίσο με το Euribor 3 μηνών πλέον 120 μονάδων βάσης για τα πέντε πρώτα έτη.

Περισσότερα...

Η πορεία της Τράπεζας Αττικής και του Ομίλου της το 2004 χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική αύξηση των μεγεθών αλλά τη μείωση των τελικών αποτελεσμάτων η οποία οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις και αποσβέσεις.

Η αύξηση των προβλέψεων κατά 54,2% το 2004 εντάσσεται στην πολιτική της νέας Διοίκησης για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών προτύπων και της στρατηγικής ουσιαστικής αναδιάρθρωσης (reengineering) των λειτουργιών της Τράπεζας και των εταιριών του ομίλου της.

Περισσότερα...

Για όλα τα θέματα που αφορούν τον τραπεζικό χώρο» αλλά και για τα σχέδια του στην Τράπεζα Αττικής, μιλάει στον «ΑτΚ» ο πρόεδρος της Αναστάσιος Κουμπλής, ο οποίος εκτιμά ότι η ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών στη χώρα μας έχει ακόμη πολύ... έδαφος.

Περισσότερα...

Ανακοινώνεται από την Τράπεζα Αττικής ότι την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2005, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ομόφωνα ενέκρινε την έκδοση δεκαετούς ομολογιακού δανείου ύψους εκατό εκατομμυρίων ευρώ μέσω θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού, με παροχή από την Τράπεζα εγγύησης μειωμένης εξασφάλισης ( Lower Tier II ) και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Αθήνα, 15-02-2005

Σύμφωνα με το κ.ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν.2396/1996 για τις άυλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2005 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Οδός Ομήρου 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ A.E» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Φεβρουαρίου 2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα, στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής.

Περισσότερα...

Υπάρχει χώρος για τις μικρές τράπεζες στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Αττικής θα επιδιώξει να μπει δυναμικά στο χώρο της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με συγκεκριμένη πολιτική και προϊόντα, καλύπτοντας ένα χώρο που ούτως ή άλλως συγκαταλέγεται στην πελατεία της.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα