Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Στόχος της Tράπεζας Αττικής ο διπλασιασμός των μεριδίων.
Σημαντικές ανακατατάξεις στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο αναμένει ο διευθύνων σύμβουλος καθηγητής κ. Τρύφων Κολλίντζας.

του Γιάννη Παπαδογιαννη

Περισσότερα...

Ανακοινώνεται από την Τράπεζα Αττικής ότι την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και υπεγράφη Δεσμευτικό Προσύμφωνο για την μεταβίβαση του 100% των μετοχών της χρηματιστηριακής «Αττικής Κερδώος Ερμής Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» στην EFG Eurobank Ergasias A .E.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί μετά από τις σχετικές εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών. Η Τράπεζα Αττικής θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο χώρο των χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω μονάδας που θα δημιουργηθεί εσωτερικά.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2005

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Αύξηση μεγεθών, μείωση αποτελεσμάτων λόγω αυξημένων προβλέψεων και αποσβέσεων, το 9μηνο 2004.

Κατά το 9μηνο 2004, όπως και το Α΄ εξάμηνο, η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων, σε ατομική και ενοποιημένη βάση και η μείωση των τελικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένων προβλέψεων και αποσβέσεων, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της Τράπεζας Αττικής.

Περισσότερα...

Ανακοινώνεται από την Εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» ότι στις 12 Αυγούστου 2004 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της Τράπεζας που εκπροσώπησαν 67.707.316 μετοχές επί συνόλου 84.194.610 ή ποσοστό 80,418 % του κατεβλημένου μετοχικού της Κεφαλαίου, οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Περισσότερα...

Η σημαντική αύξηση των μεγεθών και των οργανικών εσόδων της Τράπεζας, σε ατομική και ενοποιημένη βάση και η απόφαση της νέας Διοίκησης για ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των προβλέψεων ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, ενόψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αποτελούν τα χαρακτηριστικά της Τράπεζας Αττικής κατά το α' 6μηνο 2004.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα