Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2003, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Grand Ballroom» του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Αττικής. Κατά την ομιλία του προς τους μετόχους, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης, αναφέρθηκε στη στρατηγική της Τράπεζας Αττικής κατά τη χρήση 2002, η οποία βασίστηκε κυρίως σε δύο άξονες: στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας και στην αναπτυξιακή πορεία τόσο της Τράπεζας όσο και του Ομίλου της με την προσφορά ενός πλήρους φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς όφελος των πελατών αλλά και της Τράπεζας. Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής ήταν η θετική πορεία της Τράπεζας, η αύξηση του μεριδίου της, κυρίως στις χρηματοδοτήσεις, και η αύξηση των εσόδων που αφορούν σε καθαρά τραπεζικές δραστηριότητες.

Περισσότερα...

Προς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.
Τμήμα Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών
Υπηρεσία Παρακολούθησης Εταιρικών Πράξεων Και Ενημέρωσης Εισηγμένων Εταιριών

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2003

Απαντώντας στην επιστολή σας με Α.Π. 22052/11.2003 σχετικά με το δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» στις 11/06/2003 υπό τον τίτλο «ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΛΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» στην σελίδα 14, σας γνωρίζουμε ότι μετά την είσοδο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας έχουν κατά καιρούς υπάρξει συζητήσεις μεταξύ των βασικών μετόχων για πιθανές μορφές συνεργασίας ή και μετεξέλιξης των υφισταμένων σήμερα σχημάτων, χωρίς όμως οι συζητήσεις αυτές να ξεπεράσουν το στάδιο της διερεύνησης. Τα αρμόδια Υπουργεία είναι σε γνώση αυτών των συζητήσεων όμως δεν έχει επέλθει καμία συμφωνία και γι´αυτό το σχετικό δημοσίευμα, καθώς και άλλα παρόμοια, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Περισσότερα...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. ενημερώνει τους Μετόχους και το Επενδυτικό Κοινό ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Ιανουαρίου 2003 και πραγματοποιήθηκε από 03.03.2003 μέχρι και 17.03.2003, καλύφθηκε κατά ποσοστό 79,8375% με την καταβολή 49.862.916,50 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε 34.008.611 κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 8.588.694 (οχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις) νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες. Με την από 18 Μαρτίου 2003 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, οι ως άνω αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε παλαιούς μετόχους και τρίτους με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας να ανέλθει σε ποσοστό 100% και τα συνολικό ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 62.745.957,50 Ευρώ.

Περισσότερα...

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα