Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης:
24 Φεβρουαρίου 2003
Περίοδος Aσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης:
3 Μαρτίου 2003 - 17 Μαρτίου 2003
Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης:
3 Μαρτίου 2003 - 11 Μαρτίου 2003

Περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2003, στην αίθουσα «Δ. Βικέλας» της Τράπεζας Αττικής, η Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, η οποία αποφάσισε τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

Σύμφωνα με το κ.ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις σχετικές διατάξεις του ν.2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.12.2002 καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12, στην Αθήνα, στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 ακινήτου της Τράπεζας Αττικής.

Περισσότερα...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής, μετά από πρόταση του ΤΣΜΕΔΕ, εξέλεξε σήμερα ομόφωνα ως νέα του μέλη, τους παρακάτω:

  1. Παναγιωτόπουλο Κωνσταντίνο, Πρόεδρο Τ.Ε.Ε.
  2. Ζαννιά Σπύρο, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου ΤΣΜΕΔΕ και
  3. Μπουζιάκα Δημήτριο, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου ΤΣΜΕΔΕ

Στη σημερινή συνεδρίαση εξελέγη, επίσης, ομόφωνα, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Αναστάσιος Κουμπλής, Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ.

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα