Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων (άρθρο 11 και 1 του Ν. 2472/1997 και Απόφαση 23/2018 της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο εδώ

Αναζήτηση στα Νέα