Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Αναπροσαρμογή επιτοκίων καταθέσεων και καταθετικών προϊόντων

Attica Bank
Αναπροσαρμογή επιτοκίων καταθέσεων και καταθετικών προϊόντων

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι, από 27/11/2013, αναπροσαρμόζει τα επιτόκια στα καταθετικά προϊόντα "EARLY PROFIT", "ATTICA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ", "MONTHLY PROFIT", "ATTICA PLUS", "MULTI PROFIT". 

Παράλληλα, η Attica Bank ανακοινώνει ότι αναπροσαρμόζει από 27/01/2014 τα επιτόκια καταθέσεων (καταθετικοί λογαριασμοί πρώτης ζήτησης) στα προϊόντα:

  • «ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» σε 0,75%
  • «ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.» σε 0,85% 
  • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» σε 3,00% για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από €0 έως €5.000 και σε 0,75% για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα μεγαλύτερα των €5.000.
  • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α.» σε 3,10% για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα από €0 έως €5.000 και σε 0,85% για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα μεγαλύτερα των €5.000.
  • «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» σε 1,25%
  • «ΑΤΤΙCA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ» σε 1,25% για όλο το ποσό
  • Για τους υφιστάμενους λογαριασμούς του προϊόντος «ATTICA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ» και «ATTICA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» σε 1,25% και σε 1,00% αντίστοιχα για όλο το ποσό.
  • «ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» σε 0,10%
  • Τα επιτόκια σε όλες τις κλίμακες στον «ΑΠΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ» και στον «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.» από 0,10% έως και 0,20%.
  • Τα επιτόκια σε όλες τις κλίμακες στον «ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ» και στον «ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.» από 0,10% έως και 0,50%.

Για αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτομερών όρων διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, μπορείτε να απευθυνθείτε στα καταστήματα του δικτύου της Attica Bank, στο www.atticabank.gr ή στα τηλέφωνα 210-3669000 και 801-11-500900.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία