Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4374/2016, οι οποίες αφορούν το α΄ εξάμηνο του 2022, έχουν αναρτηθεί στον κάτωθι σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (Ενότητα «Επενδυτές/ Οικονομικά Μεγέθη/ Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις/ 2022»): https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/periodical-financial-data?folder=2022

 

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναζήτηση στα Νέα