Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Attica Bank - Εκποίηση Κλασματικών Υπολοίπων

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης από το Χρηματιστήριο Αθηνών της αίτησής της για την εκποίηση κινητών αξιών προερχομένων από κλασματικά υπόλοιπα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4569/2018 και την παρ. 2.3.13.2.2.2 του Κανονισμού του Χ.Α.,  πρόκειται να προχωρήσει στην εκποίηση 1.164 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της. Οι εν λόγω κοινές ονομαστικές μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) θα εκποιηθούν κατά την περίοδο 15/06/2023 – 30/06/2023.
Το Μέλος που θα προβεί στην εκποίηση είναι η EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Με την ολοκλήρωση της εκποίησης, η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς και για τη χρηματική καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται Διεύθυνση Υποστήριξης Treasury & Capital Markets και Μετοχολογίου (τηλ. 210-3669571 και 210-3669573).

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα