Τα Νέα μας

Μάθετε τα τελευταία μας νέα

Attica Bank - Επίτευξη Οριστικής Συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Astir Ι

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «η Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 15-06-2023 ανακοίνωσής της και στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, επετεύχθη οριστική συμφωνία κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, για την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, συνολικής λογιστικής αξίας €312 εκατ. με την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) Lousios Limited που ιδρύθηκε από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P. για την εξαγορά του εν λόγω χαρτοφυλακίου. H AB CarVal Investors, L.P. αποτελεί διεθνή όμιλο με σημαντική εμπειρία σε διαχείριση πιστωτικών στοιχείων ενεργητικού και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση περί των €17 δισ..
Η ανωτέρω συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της Τράπεζας, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,8% (pro-forma) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του έτους,
Εκ μέρους της Τράπεζας ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της συναλλαγής η UBS Europe SE και η Euroxx Securities SA, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP και Σαρδελάς-Πέτσα ως νομικοί σύμβουλοι για θέματα αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Αναζήτηση στα Νέα

Δημοφιλή Νέα