Πρόγραμμα Επιστροφής μετρητών για τους κατόχους ATTICA CARD VISA

Η Τράπεζα Αττικής καθιερώνει πρόγραμμα επιστροφής μετρητών για τους κατόχους των καρτών της ATTICA CARD VISΑ, CLASSIC και GOLD.

Συγκεκριμένα, οι ATTICA CARD VISA, CLASSIC και GOLD, επιστρέφουν το 1% της αξίας κάθε συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω αυτών (συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων μετρητών και των άτοκων δόσεων).

Το πρόγραμμα, διάρκειας 2 ετών, θα υλοποιείται ανά δίμηνο. Η πρώτη επιστροφή, μέσω πίστωσης του λογαριασμού, θα εμφανιστεί το Φεβρουάριο 2004 και θα αφορά συναλλαγές του διμήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2003.

Το προνόμιο της επιστροφής ισχύει για τις υφιστάμενες κάρτες καθώς και για νεοεκδιδόμενες, αρκεί να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  • Ο λογαριασμός να είναι ενήμερος καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την ημερομηνία επιστροφής.
  • Ο λογαριασμός να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της επιστροφής.
  • Να έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές τουλάχιστον 350€ για την ATTICA CARD VISA CLASSIC και 700€ για την ATTICA CARD VISA GOLD μέσα στο δίμηνο.

Πληροφορίες στα καταστήματα της Τράπεζας Αττικής.