Νέα Ειδικά Προιόντα για Γιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς

Η Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ, θέλοντας να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες και προνόμια στους Γιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς και γενικά στους ασφαλισμένους αλλά και στους εργαζόμενους στο ΤΣΑΥ, δημιούργησε μια νέα σειρά προϊόντων με ειδικούς όρους συνεργασίας, με σκοπό να καλύψει κάθε προσωπική και επαγγελματική τους ανάγκη.

Πιο αναλυτικά, προσφέρονται:

Ειδικά σχεδιασμένοι λογαριασμοί καταθέσεων με υψηλές αποδόσεις

Συγκεκριμένα:

 • Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου
 • Προνομιακού Τρεχούμενου
 • Εντόκου Όψεως

Οι λογαριασμοί αυτοί, προσφέρουν:

 • Επιτόκιο αυξημένο κατά 0,25% από τα ισχύοντα επιτόκια
 • Δυνατότητα υπερανάληψης μετρητών (overdraft) από τον προνομιακό τρεχούμενο λογαριασμό, με επιτόκιο 8,25%
 • Το νέο ειδικό δάνειο με επιτόκιο μόλις 8,25% (+ 0.6% εισφορά Ν.128/75) για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων αναγκών. Το δάνειο αυτό καλύπτει τις ανάγκες για κεφάλαια κίνησης ή για αγορά εξοπλισμού.
 • Ποσό από € 1.500
 • Διάρκεια από 12 έως 60 μήνες
 • Νέα Στεγαστικά Δάνεια με επιτόκιο 0,25 μονάδες χαμηλότερο του ισχύοντος κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου της Τράπεζας (εκτός του σταθερού επιτοκίου για το πρώτο έτος, του επιτοκίου Euribor και του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) και με έκπτωση 30% στα έξοδα εκταμίευσης.
 • Νέα δάνεια Επαγγελματικής Στέγης, για ποσά από € 15.000 και επιτόκιο 0,25 μονάδες χαμηλότερο του ισχύοντος κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου της Τράπεζας (εκτός του επιτοκίου Euribor και του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)
 • Η Πιστωτική κάρτα Attica Card Visa Classic - Gold - Electron, με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς, 9,25% και ΔΩΡΕΑΝ συνδρομή το πρώτο έτος
 • Ειδικά προγράμματα Leasing για εξοπλισμό ιατρείων, φαρμακείων και επαγγελματική στέγη, βασιζόμενα στο Euribor με συντελεστή υπολογισμού του μισθώματος μειωμένο κατά 0,35%
 • Μέσω της θυγατρικής Αττικής ΑΕΔΑΚ , αμοιβαία κεφάλαια χωρίς προμήθεια κατά τη διάθεση και έκπτωση 50% επί της προμήθειας εξόφλησης.

Για αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτομερών όρων διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας Αττικής.