Ανοιχτό Δάνειο για το Πάσχα 2004

Η Τράπεζα Αττικής χορηγεί για το Πάσχα του 2004 το ανοιχτό δάνειο "Attica 2004". Το δάνειο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού κατά τη διάρκεια των εορτών και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του "Attica 2004" είναι:

  • Ποσό χορήγησης, από €1.500.
  • Επιτόκιο 7,5% για τους πρώτους έξι μήνες και 11,25% για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου
  • Πρώτη δόση μετά από 6 μήνες
  • Ελάχιστη καταβολή 1,7% επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου (με ελάχιστο €30)
  • Δυνατότητα ανακυκλούμενης πίστωσης για διαχρονική κάλυψη των αναγκών των πελατών
  • Έγκριση αυθημερόν

Και με κάθε δάνειο Attica 2004, δώρο μια προπληρωμένη κάρτα Attica Gift Card Visa, αξίας 30€.
Για αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτομερών όρων διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Τράπεζας Αττικής και στο τηλέφωνο 801 - 11 - 00008.

ΣΕΠΠΕ: 13,93%